ANCOMB
ancomb.zip
TIETOJA PELISTÄ - FACTS ABOUT THE GAME

Ohjelmoitu - Programmed : 20.08.2012
Päivitetty - Updated : -
Ohjelmoija - Programmer : Heikki Helen
Ohjelmointikieli - Programming language : Visual Basic 6
Pelin tyyppi - Type of the game : Strategiapeli - Strategy game
Pelin koko - Size of the game : 136 kb
Pelin koko pakattuna - Size of the game in zip-file: 20,8 kb
ENNÄTYSPISTEITÄ - SCORE RECORDS

Heikki Helen : 1,075 (30.09.2012)
PELIN TARKOITUS

Pelin tarkoituksena on asetella kaikki kirjaimet ja numerot kennoon
siten, että kennojen välisillä sivuilla on aina samat kirjaimet tai
numerot. Kennoja pystyy pyörittämään molempiin suuntiin sekä vaihtamaan
kahden kennon paikkaa keskenään. Pelissä on 3 elämää jokaista tasoa
kohden. Ensimmäisellä elämällä aikaa on 200 sekuntia, toisella 150
sekuntia ja viimeisellä 100 sekuntia. Jäljelle jäänyt aika on kentän
pistemäärä. Peli päättyy, kun taso ei mene viimeiselläkään elämällä läpi.
Pelissä on kaikkiaan 19 tasoa.
MEANING OF THE GAME

Meaning of the game is to set all letters and numbers to comb that way,
that between sides of the combs is always same letters or numbers.
Combs can be turn both directions and you can change place of two
combs. In the game you have 3 lives for every level of the game. On first life
you have time 200 seconds, on second life 150 seconds and on last life 100
seconds. Unused time is the score of the level. Game ends if you don't
get through the level on your last life. There is 19 levels in the game.