FLIP THE SWITCH
           
fliptheswitch.zip
TIETOJA PELISTÄ - FACTS ABOUT THE GAME

Ohjelmoitu - Programmed : 15.01.2020
Päivitetty - Updated : -
Ohjelmoija - Programmer : Heikki Helen
Ohjelmointikieli - Programming language : Visual Basic 6
Pelin tyyppi - Type of the game : Muistipeli - Memory game
Pelin koko - Size of the game : 64 kb
Pelin koko pakattuna - Size of the game in zip-file: 10,4 kb
ENNÄTYSPISTEITÄ - SCORE RECORDS

Heikki Helen : 19,887 (15.01.2020)
PELIN TARKOITUS

Pelissä on tarkoituksena muistaa katkaisijoiden asennot. Asentoja on vain
joko ylä- tai ala-asento. Pelissä on aina 10 sekuntia aikaa katsoa mallia,
jota ei voi ohittaa. Tämän jälkeen on 10 sekuntia aikaa klikkailla rivi
samanlaiseksi, kuin se oli. Jos yksikin katkaisija on väärässä asennossa,
peli päättyy. Jos kaikki katkaisijat on oikein, tulee seuraava taso.
Ensimmäisellä tasolla on vain yksi katkaisija ja jokaisella tasolla niitä
tulee yksi lisää. Pelissä on kaikkiaan 30 tasoa. Pisteitä saa 100 pistettä
jokaisesta oikeassa asennossa olevasta katkaisijasta sekä 1 pisteen
jokaisesta sekunnin kymmenesosasta, joka jää jäljelle klikkausajasta.
MEANING OF THE GAME

In the game you must try to remember positions of every switch. The
position, what switches can be is up or down. In the game there is
always 10 seconds time to look model line, and you can pass that. After
that you have 10 seconds time to click the line same as it was. If even
one switch is on the wrong position, game ends. If every one of the
switches is right position, you get to the next level. On the first
level there is only one switch and on every level there is one more of
them. There is 30 level on this game. Every switch in the right position
gives you 100 points and every tenth of a second, what is left from
the clicking time, gives 1 point more.