SHIP-SERIAL GAME: ENEMY FLEET
           
ssgenemyfleet.zip (Ver. 1.00)      ssgenemyfleetver101.zip (Ver. 1.01)
TIETOJA PELISTÄ - FACTS ABOUT THE GAME

Ohjelmoitu - Programmed : 28.10.2012
Päivitetty - Updated : 05.11.2012 (Ver. 1.01)
Ohjelmoija - Programmer : Heikki Helen
Ohjelmointikieli - Programming language : Visual Basic 6
Pelin tyyppi - Type of the game : Tuuripeli - Lucky game
Pelin koko - Size of the game : 3,88 mb (Ver. 1.00), 3,71 mb (Ver. 1.01)
Pelin koko pakattuna - Size of the game in zip-file: 299 kb (Ver. 1.00), 143 kb (Ver. 1.01)
ENNÄTYSPISTEITÄ - SCORE RECORDS

Heikki Helen : 2,790 (28.07.2013)
PELIN TARKOITUS

Pelin tarkoituksena on upottaa 10 alusta, jotka on piilotettu 750
ruudun kokoiselle kartalle. Pelin alussa pisteitä on 1000, mutta
jokainen laukaus vie yhden pisteen pois. Aina kun saa upotettua
aluksen, saa 200 pistettä lisää. Aluksia voi myös etsiä kartalta
kuuntelupoijuilla, jotka ilmaisee välähdyksillä alusruutujen määrän
poijun läheltä. Välähdykset näkyvät kolmesti. Mikäli aluksia ei ole
lähellä, poiju näkyy 3 sekunnin ajan ilman välähdyksiä. Pelin
teoreettinen maksimipistemäärä on 2969 pistettä.

Versio 1.01 on äänetön versio pelistä.
MEANING OF THE GAME

Meaning of the game is to sink 10 ships, what are hidden on the
map of 750 squares. In the beginning of the game there is 1000
points, but every shot to the map takes one point away. Every time
when you sink a ship, you get 200 points more. You can search
ships from the map with listening buoys, what signs squares with
ships near the buoy with flashing light. Flashes shows three times.
If there is no any ships near the buoy, that buoy shows 3 seconds
with no flashes. Theoretical maximum score of the game is 2969
points.

Version 1.01 is quiet version of the game.